شادی طلایی
80*120 سانتی‌متر
2,500,000 تومان
مهدی فلاح
150*100 سانتی‌متر
25,000,000 تومان
محمد بنداری کاووسی
60*90 سانتی متر
3,000,000 تومان
محمدابراهیم ابراهیمی(فرهاد)
24 سانتی متر
3,000,000 تومان
کیخسرو خروش
45*60 سانتی متر
70,000,000 تومان
حمیدرضا کریمی
20*22
1,900,000 تومان
حمیدرضا کریمی
11*14.2
450,000 تومان
اسرافیل شیرچی
100*100 سانتی‌متر
35,000,000 تومان
کیخسرو خروش
79*56 سانتی متر
80,000,000 تومان
غفار قنبرپور
63×47سانتی متر
4,000,000 تومان
حمیدرضا کریمی
13*22
1,300,000 تومان
سوسن شريفي
100*100 سانتی متر
5,500,000 تومان
مهدی فلاح
220*100 سانتی‌متر
35,000,000 تومان
مهدی فلاح
150*150سانتی‌متر
35,000,000 تومان
محسن عبادی
10*15 سانتی‌متر
40,000,000 تومان
مهدی فلاح
220*150 سانتی‌متر
50,000,000 تومان
ساناز البرزی
100* 100 سانتی متر
3,500,000 تومان
ساناز البرزی
100* 100 سانتی متر
4,500,000 تومان
عبدالحميد پازوكي
40*40 سانتی‌متر
7,000,000 تومان
غزاله عبداالله‌زاده نسودی
90*120 سانتی‌متر
2,000,000 تومان
info [at] artirangallery.com
88052767 9821 +
تهران، میدان ونک، بعد از پل کردستان، پلاک ۴۷، واحد ۸