فروش 2 میلیاردی و 600 میلیونی برای یک حراج تخصصی - رکورد 600 میلیونی میرعماد - آنچه در حراج خط گذشت

نخستین حراج تخصصی آثار خط و خوشنویسی هنرهای ایرانی و اسلامی با عنوان "حراج باران" شب گذشته در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد. در این حراج 66 اثر از دوران مختلف تاریخی و معاصر ایران به همراه سه اثر از کشورهای ترکیه و لبنان وجود داشت. در این مراسم که شهرام شکیبا در آن چکش می‌زد آثار با احتساب کمینه قیمت و با ده درصد پایین‌تر از قیمت پایه به حراج وارد شدند و در حراج به صورت تصاعدی بر قیمت آثار افزوده شد. شکل تصاعدی افزایش قیمت به گونه‌ای بود که آثار تا زیر 20 میلیون تومان به صورت یک میلیون بر ارزش‌شان افزوده می‌شد و بالای 20 میلیون، 2 میلیون و بالای 50 میلیون هم این ضریب تصاعدی به عدد 5 میلیون می‌رسید.

در نهایت این حراج با فروش 4 اثر بالای 100 میلیون تومان و ثبت رکورد 600 میلیونی میرعماد به کار خود پایان داد. اثر محمد حسین شیرازی به قیمت 420 میلیون، اثر رضا رینه‌ای 140 و اثر افجه‌ای 110 میلیون دیگر رکورداران این حراج بودند.

آغاز با "بسم الله" علی شیرازی

حراج با تابلوی "بسم الله الرحمن الرحیم" علی شیرازی که در سال 1389 خلق شده آغاز شد که با قیمت تخمینی 18 تا 20 میلیون تومان در حراج شرکت و با قیمت 21 میلیون تومان در اولین دوره حراج باران چکش خورد.

تابلوی عبدالصمد صمدی نیز به عنوان دومین اثر با قیمت تخمینی 10 تا 12 میلیون تومان در حراج شرکت داده شد و با قیمت 14 میلیون تومان در اولین دوره حراج باران چکش خورد.

اثر یدالله کابلی خوانساری با قیمت 22 میلیون تومان، تابلوی "برو ای گدای مسکین" اثر علی تن با قیمت 12 ملیون تومان، خوشنویسی علی اکبر گلستانه با قیمت 20 میلیون تومان، آثار بعدی بودند که در این حراج چکش خوردند.

چکش حراج بر آثار قدما

در ادامه این حراج چهار تابلوی در سایزهای کوچک و در یک مجموعه متصل از محمد رضا کلهر با قیمت نهایی 44 میلیون تومان چکش خورد که قیمت پایه این تابلو 40 الی 45 میلیون تومان تخمین زده شده بود. اثری از نیرزا آقاجان پرتو اصفهانی که مربوط به سال 1278 بود با قیمت تخمینی 40 تا 45 میلیون در حراج وارد شد و با قیمت 42 میلیون تومان به فروش رسید.

اثر میرزا کوگک اصفهانی هم که مربوط به اوایلی قرن نوزدهم بود با احتساب قیمت کمینه 10 تا 15 میلیون تومان در حراج شرکت داده شد و با قیمت 10 میلیون تومان به فروش رسید.

ایرانی‌ها آثار هنرمند ترک را نخریدند

یک نقاشی خط مربوط به دوره عثمانی از مصطفی الکریدی اثر بعدی بود که با قیمت 8 تا 10 میلیون تومان وارد حراج شد و بدون خریدار در گنجینه حراج محفوظ ماند.

چکش بعدی حراج بر نقاشی خط علیرضا اسکندری با قیمت تخمینی 12 تا 15 میلیون تومان زده شد که با قیمت 20 میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی غلامحسین امیرخانی اما شور حال حراج باران را دوباره گرک کرد. این اثر با قیمت 32 میلیون تومان به فروش رسید در حالی که با قیمت تخمینی 20 میلیون تومان در حراج شرکت داده شد.

اثر محمد کاشانی آزاد با قیمت 10 میلیون تومان و نقاشی خط مهرناز قربان‌پور با قیمت 6 میلیون تومان، آثار بعدی بودند که در این حراج چکش خوردند.

در ادامه این حراج نقاشی خط سالار احمدیان که با قیمت تخمینی 20 تا 25 میلیون وارد حراج شده بود به صورت تلفنی و با قیمت 40 میلیون تومان به خریداری ایتالیایی فروخته شد. اثر ذبیح الله لولویی مهر هم با قیمت، 16 میلیون تومان چکش خورد.

از فروش اثر عوفی نقاش اوغلو تا نبود خریدار برای خط کوفی

اما در ادامه این جراج اثر نفیس دیگری از عوفی نقاش اوغلو هنرمند ترکیه‌ای برای چکش خوردن با قیمت پایه 45 تا 50 وارد حراج شد که با قیمت 48 میلیون تومان چکش خورد.

از سوی دیگر تابلویی با خط کوفی مربوط به قرن دوم هجری با قیمت تخمینی 40 تا 45 میلیون تومان بدون خریدار ماند و به گنجینه حراج بازگشت.

تابلوی علی اصغر موسوی مربوط به دوره قاجار با قیمت پایه 50 تا 60 میلیون تومان به قیمت 50 میلیون تومان فروخته شد.

قرآن کریم نفیسی در قطع جیبی که متعلق به یکی از پسران وصال شیرازی است با قیمت 40 تا 45 میلیون تومان در حراج به نمایش در آمد و 40 میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی "انا اعطیناک الکوثر" علی تبریزی مربوط به دوره قاجار با قیمت پایه 40 تا 45 میلیون تومان به قیمت 70 میلیون تومان به فروش رسید.

نقاشی خط مدرن محمود زنده‌رودی که با قیمت تخمینی 30تا 35 میلیون تومان در حراج به نمایش در آمد با قیمت 65 میلیون تومان به فروش رسید.

اثر عباس اخوین با قیمت 18 میلیون، تابلوی حسین نجفی با قیمت 12 میلیون، "سوره حمد" حببیب رمضان‌پور 14 میلیون، تابلوی "بسم الله الرحمن الرحیم" رسول مرادی 11 میلیون، نقاشی خط علیرضا سعادتمند 12 میلیون تومان دیگر آثار بودند که در حراج چکش خوردند.

رکورد 600 میلیونی میرعماد

اما در نیمه‌های حراج باران این تابلوی میر عماد حسنی خلق شده در 1020 ه.ق بود که با قیمت تخمینی 80 تا 90 میلیون تومان در حراج شرکت داده شد و در یک رقابت نفس گیر در نهایت با قیمت 600 میلیون تومان چکش خورد.

پس از چکش خوردن اثر میرعماد دو اثر از وصال و وقار شیرازی در یک قاب با قیمت 24 میلیون تومان و تابلوی میرزا حسن خوانساری که از دوره قاجار باقی مانده بود با قیمت 45 میلیون تومان چکش خورد.

رکورد دوم به نام محمد حسین شیرازی

اما پس از شوری که اثر میرعماد وارد حراج باران کرد، اثری از محمد حسین شیرازی از دوره قاجار با قیمت تخمینی 180 تا 200 میلیون تومان وارد حراج شدکه در نهایت با قیمت 420 میلیون تومان چکش خورد.

سپس تابلوی درویش عبدالمجید طالقانی با قیمت 15 میلیون تومان در این حراج چکش خورد و نوبت به اثر علی شیرازی رسید که با قیمت تخمینی 40 تا 45 میلیون تومان وارد حراج شده بود و در نهایت با قیمت 95 میلیون تومان چکش خورد.

اثر میرزا احمد نیریزی با قیمت 19 میلیون تومان، تابلویی از هنرمند لبنانی مثنی العبیدی به قیمت 8 میلیون، اثر علی اشرف صندوق آبادی با قیمت ت 12 میلیون تومان، اثری از غلامحسین امیرخانی با قیمت 30 میلیون تومان، خطاطی فتحعلی واشقانی فراهانی با قیمت 16 میلیون ، نقاش‌خط محمدرضا توابی با قیمت 80 میلیون تومان، اثر میرزا غلامرضا اصفهانی که در سال 1288 ه.ق به تصویر در آمده بود به قیمت 30 میلیون تومان، نقاشی خط سالار احمدیان با قیمت 37 میلیون، اثر دیگری نوشته شده با خط کوفی متعلق به قرن دوم هجری 40 میلیون تومان، اثر مهدی موسوی جواهر قلم با قیمت 70 میلیون تومان، خطاطی رضا مافی با قیمت 20 میلیون تومان، دو تابلوی عباس بغدادی و محمد باقر شریفیان به ترتیب 12 و 14 میلیون تومان، اثر سید محمد احصایی با قیمت 15 میلیون تومان، قلمدان لاکی دوره قاجار به قیمت 16 میلیون تومان، دو اثر میرزا محمد حسین(عماد الکتاب) و محمد علی شیرازی هر دو با قیمت 15 میلیون تومان دیگر آثاری بودند که چکش خوردند.

خط کوفی منسوب به امام رضا (ع)

در ادامه این حراج تابلوی خط کوفی منسوب به امام رضا (ع) با قیمت تخمینی 40 تا 45 میلیون تومان وارد شد که در نهایت 40 میلیون تومان چکش خورد. اثر محمود کاشانی از دوره قاجار نیز به قیمت 50 میلیون تومان فروخته شد.

دو تابلوی عبدالرحیم و فتح الله افسر که با قیمت تخمینی 18 تا 22 میلیون تومان وارد حراج شدند در نهایت 18 میلیون تومان چکش خوردند.

اثر رضا رینه ای 140 و اثر افجه‌ای 110 میلیون چکش خورد

تابلوی "یا مقلب القلوب" نصرالله افجه ای دیگر اثری بود که با قیمت تخمینی 110 تا 130 میلیون تومان وارد حراج شد و با قیمت 110 میلیون تومان فروخته شد.

اثر احمد پیله چی به قیمت 10 میلیون، تابلوی محمد رضا پژند 11 میلیون تومان، نقاشی خط جعفر علی سروی با قیمت، 13 میلیون دیگر آثاری بودند که در این حراج چکش خوردند. در ادامه دو اثر از میرزا اسدالله شیرازی و رضا رینه ای با قیمت تخمینی 50 تا 60 میلیون تومان در حراج شرکت داده شده و به ترتیب 50 و 140 میلیون تومان چکش خوردند.

آثار محمد حسین اصفهانی و سلطان محمد خندان که مربوط به دوره قاجار و قرن دهم بود با قیمت تخمینی 45 تا 50 میلیون تومان در حراج به نمایش در آمد و به ترتیب 65 و 40 میلیون تومان فروخته شدند. اثر سید محمد بقا با قیمت به قیمت 15 میلیون تومان، نقاشی خط محمد رحیم همدانی از دوره قاجار با قیمت 80 میلیون تومان، نقاشی خط حسن زرین قلم مربوط به سده سیزدهم به قیمت 70 میلیون تومان، خطاطی میر علی مربوط به دوره صفوی با قیمت 25 میلیون، تابلوی محمد بن جلالی الحسینی با قیمت 13 میلیون تومان و اثر محمد علی قربانی به عنوان آخرین اثر به قیمت 9 میلیون تومان در حراج باران چکش خوردند.

نمایشگاه آثار اولین حراج تخصصی خط و خوشنویسی باران روز چهارشنبه 7 مهرماه در هتل اسپیناس برپا شده بود و مراسم نهایی حراج هم در همین مکان برگزار شد.

info [at] artirangallery.com
88052767 9821 +
تهران، میدان ونک، بعد از پل کردستان، پلاک ۴۷، واحد ۸